top of page

מגילת 'שיר השירים' מחולקת לשבעה שירים ומסודרת בשורות ובבתי שיר בהתאם לפירוש 'מי זאת עולה מן המדבר'. 

חוברת שיר השירים

10.00 ₪מחיר
    bottom of page