top of page

כיוונים - מה שלמדתי מליווי תהליכי שינוי

עודכן: 24 באפר׳ 2023


הפרקים הקודמים:


למחייתי אני מלווה תהליכי ריפוי ושינוי בעזרת כלים של בריאות טבעית. מעבודתי למדתי כמה עקרונות היכולים אולי להתאים גם לתהליכי שינוי בקנה מידה חברתי:


  • חיוניות וכוחות מרפא מתעוררים כאשר ניתנים התנאים המתאימים

  • יצירת תשתית בריאה מאפשרת הפחתה בהדרגה של דפוסים מזיקים

  • שינוי בצעדים קטנים ותשומת לב לשינויים קטנים יוצרים תהליך שהולך ומתעצם

  • עבודה מכמה כיוונים במקביל תומכת בשינוי מערכתי

  • קשר אנושי הוא גורם מרפא

  • יצירת חיבור בין מקומות של עודף ושל חוסר מביאה בטבעיות לאיזון בינהם


בנוסף, יחד עם צוות נפלא אנו מנהלים מרכז להכשרת מטפלי שיאצו בניהול משותף. הכלים שלמדנו של קבלת החלטות בהסכמה וביזור של מוקדי קבלת ההחלטות שיפרו את מארג העבודה שלנו ואת הקשרים ביננו לבלי הכר.


בעזרת יישום של עקרונות אלה, אני רואה שינויים משמעותיים ועמוקים מתרחשים במצב האנושי. זה נותן לי הרבה תקווה ואמונה ששינוי הוא אפשרי גם במערכות גדולות יותר.Comments


bottom of page