top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
הארץ-גוסטב-מורו.jpg
cover bkgd for site.jpg

ספר ראשון

מתרגשת לשתף בספרי שיצא לאור!

מגילת שיר השירים היא יצירה עתיקה וחידתית. מילותיה הייחודיות שזורות ביד אמן. תשומת לב למלאכת רקמה עדינה זו ולהתכתבותה עם מקורות מקראיים אחרים פותחת נתיבי פרשנות מפתיעים. הספר 'מי זאת עולה מן המדבר' מציע שלוש קריאות במגילה ועונה לשאלה 'מי זאת' שלוש תשובות מהפכניות:

• הקריאה הראשונה עוסקת ביחסים שבין גברים ונשים ובקשר שבין אהבה וחופש. הקול הנשי העולה בה הוא קולה של אישה המתבוננת בדפוסי הזוגיות המוכרים לה וקוראת לשינוי מהותי בהם.

• הקריאה השנייה עוסקת ביחסים שבין האדם והאלוהות. הדמות הנשית המתגלה בו היא דמותה של האלוהות החושפת את מנגנוני הכוח שבממסד הדתי ומציעה לאדם קשר המושתת על חירות ואהבה.

• בקריאה השלישית הדמות הנשית היא ההוויה כולה. היא עוסקת בקשר שבין ההוויה לתודעה האנושית החופשית במהותה ובאפשרות של השפה לחבר ביניהן באהבה.

יחד, הקולות הנשיים הללו מציעים לנו, כחברה וכיחידים, תהליך צמיחה שבליבו אהבה וחירות החיוניות זו לקיומה של זו.

%D7%9E%D7%99%20%D7%96%D7%90%D7%AA%20%D7%

מִי זֹאת עֹלָה מִן הַמִּדְבָּר

שיר השירים - חידה על אהבה וחופש

הספר מלא השראה. סביב נתיבים ברורים שזורים שבילים נוספים המאירים פינות שמעולם לא הוארו כך. הפרשנות של הרעיה כאלוהות וכהוויה המחזרת אחר האדם, אחרינו, והשתלשלות של סיפור החיזור שאת מראה כך שבסוף הקריאה יש בידינו לא רק אוסף שירים ותתי-שירים אלא התפתחות העלילה, מרעננת ומפתיעה, ונתנה לי הרבה חומר למחשבה. כמדומני, הגם שלא הזכרת את זה, שהקריאה הזו עולה בקנה אחד עם קריאות של המקובלים שקראו את שיר השירים, שהרעיה היא (גם) האלוהות או השכינה שאתנו ומולנו. זה נפלא!

יהושע אנגלמן

השקה בירושלים 9.3.21

בהשתתפות:

איתי הופמן -  מכון דמו”ת לפסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות

הרבה תמר אלעד-אפלבום  - קהילת ציון ובית המדרש לרבנות ישראלית

נגה ברקאי - קורס מורי יוגה, וינגייט
הפייטנית יהלה לחמיש

*

השקה בירוחם 10.3.21

בהשתתפות:

תמי ביטון

הרב אלקנה שרלו

הרבנית לאה שקדיאל

הפייטנית הדס פל-ירדן

המוזיקאי יגל הרוש

מנחה: אילנה ביטון

Anchor 1

מאמרים

bottom of page